ÚvodO násVozový parkKariéraCertifikaceKontakt
Novinky

Soutěž ve spotřebě pohonných hmot - Соревнование по экономии топлива

07. 3. 2024

1. Základní pravidla soutěže
a. Hlavním kritériem je rozdělení do dvou skupin:
1. Skupina Zahraničí
2. Skupina Vnitro
b. Dalším kritériem soutěže je dosažení minimálního počtu kilometrů.
1. Zahraničí - 42.000 km
2. Vnitro - 30.000 km
c. Soutěž bude probíhat v měsících od březena do konce července.
d. Hodnotí se ekonomika a styl jízdy.
e. Hodnotit se bude dle hodnocení ekonomiky jízdy ve Volvo connectu, a EchoTracku
f. Kritéria pro jednotlivá místa:
1. První místo – Nejlepší ze všech řidičů s nejvyšším počtem bodů. Řidič nesmí ani jednou ve sledovaném období opustit zelenou skupinu.
2. Skokan 1 - Řidič, který udělá největší pokrok ve sledovaných měsících (od března – do konce července). Jednat se bude o největší bodový skok.
3. Skokan 2. – 2. Řidič, který udělá největší bodový skok během období od března do konce července
4. Skokan 3. – 3. Řidič, který udělá největší bodový skok během období od března do konce července
5. Skokan 4. – 4. Řidič, který udělá největší bodový skok během období od března do konce července
g. V případě shody bude rozhodnuto na základě zatěžování motoru (jízda v zeleném poli otáčkoměru) a na základě dodržování rychlosti.
h. Pozor!!! U koho zjistíme, že podvádí na parametru „volnoběh, tak bude ze soutěže vyloučen.
2. Odměny
- 1. Místo – Zájezd v hodnotě 30.000 Kč
- 2. Skokan 1 – Iphone
- 3. Skokan 2 – Wellness pobyt pro dva
- 4. Skokan 3 – Mobil Samsung
- 5. Skokan 4 – Apple watch
Pro více informací volejte: Ján Levársky +420 739 588 094

1. Основные правила конкурса
a. Основной критерий – разделение на две группы:
1. Группа водителей международных рейсов
2. Группа водителей внутренних рейсов
b. Еще одним критерием соревнования является достижение минимального количества километров.
1. Международники – 42 000 километров
2. Внутренние – 30 000 километров
c. Соревнование будет проходить в марте, апреле, мае, июне, июле.
d. Оцениваются экономичность и стиль вождения.
e. Будет оцениваться в соответствии с оценкой экономичности вождения в Volvo Connect и EchoTrack
f. Критерии для призовых мест:
1. • Первое место – Лучший из всех водителей, набравший наибольшее количество баллов. Водитель не должен ни разу в указанный период покидать зеленую группу
2. • Победитель 1 – водитель, добившийся наибольшего успеха в одном из отслеживаемых месяцев (с марта по июль). Речь идет о наилучшем результате в период с апреля по июль. Достаточно, если этот результат будет достигнут в одном из указанных месяцев.
3. • Победитель 2 – добившийся наибольших успехов за один из указанных месяцев
4. • Победитель 3 – добившийся наибольших успехов за один из указанных месяцев.
5. • Победитель 4 – добившийся наибольших успехов за один из указанных месяцев.
g. • В случае совпадения решение будет приниматься исходя из нагрузки двигателя (движение в зеленом поле тахометра) и исходя из соблюдения скорости..
h. ч. Внимание!!! Любой, кто будет уличен в мошенничестве с параметром «холостой ход», будет исключен из конкурса.
2. Награды
- 1 место – Поездка на сумму 30 000 чешских крон
- Победитель 1 – Iphone
- Победитель 2 – Оздоровительный отдых на двоих
- Победитель 3 – мобильный телефон Samsung
- Победитель 4 – Apple Watch